O nas


TwojTerapeuta_Nowe1Ewa Pancer-Głowacka – Założycielka Centrum Tomatisa, Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna, specjalność oligofrenopedagogika, międzynarodowy certyfikowany konsultant metody Tomatisa, terapeuta integracji sensorycznej I i II stopnia, studentka psychologii klinicznej w Szkole Wyższej Psychologi Społecznej w Warszawie.

Ukończone szkolenia:

 • Solisten Tomatis Training a License Agrement signed with Tomatis Development SA,
 • Neurologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej i podstawowa ich ocena,
 • Diagnoza i terapia zaburzeń procesów integracji sensorycznej,
 • Ruch dla Uczenia się (Move to Learn) – efektywny program percepcyjno-motoryczny do zastosowania w twojej klasie,
 • Teoria i praktyka terapii psychomotorycznej wg M. Procus i M. Block,
 • Stymulacja systemu taktylnego i jej wpływ na rozwój dziecka,
 • Podstawy prowadzenia terapii i edukacji dzieci z autyzmem – szkolenie organizowane przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli Synapsis,
 • Szkolenie z zakresu diagnozy i terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w zakresie nauki matematyki,
 • Szkolenie na temat „Jak pracować· z dzieckiem autystycznym” prowadzonym przez Centrum Twórczego Rozwoju Dziecka Kleks.

Doświadczenie zawodowe:

Swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobyła pracując przez dwa miesiące w Centrum Tomatisa we Francji oraz jako konsultant metody Tomatisa, w Centrum Audio – Psycho – Fonologii , gdzie prowadziła diagnozę i terapię dzieci z zaburzeniami rozwoju, diagnozę integracji sensorycznej, zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci odbywających trening słuchowy i współpracowała w zakresie organizacji szkoleń, w Fundacji Synapsis gdzie w latach 2004 – 2006 odbyła staż ucząc się podstaw prowadzenia terapii dla dzieci z autyzmem, w ośrodku Acentrum, gdzie prowadziła diagnozę i terapię metodą integracji sensorycznej, oraz wspomaganie rozwoju umysłowego i zajecia pedagogiczne, w Niepublicznym Przedszkolu Bajkowa Kraina gdzie prowadziła zajęcia dla dzieci i ich rodziców, a także w Zespole Szkół Specjalnych nr 101, gdzie prowadziła zajęcia metodą Tomatisa i integracji sensorycznej, w Centrum Mowy i Ruchu Elf, gdzie prowadziła terapię integracji sensorycznej, wspomaganie rozwoju umysłowego wg. Gruszczyk-Kolczyńskiej i Zielińskiej oraz terapię pedagogiczną i w ośrodku Uniquecenter gdzie zajmowała się  treningiem słuchowym metodą Tomatisa, zajęciami pedagogicznymi  i integracją sensoryczną.

Prywatnie:

Córka, Siostra, Żona i Mama. Autorka tekstów o charakterze inspiracyjnym publikowanych z myślą o jej małej Córeczce. Zapalony czytelnik literatury inspiracyjnej, psychologicznej i książek w ogóle. Miłośniczka gotowania – czemu daje wyraz prowadząc bloga kulinarnego.Mała osóbka o wielkim sercu i wielkim entuzjaźmie i radości życia, która potrafi zainspirować do zmian. Ma skłonność do romantyzmu, idealizmu, arbuzów,  gorzkiej czekolady, soku z grejpfrutów, Ludzi, przez wielkie L, czarownic przez małe c, obserwatorka rzeczy małych i wielkich co wie że Sarna nie lepsza od słonia… bo każdy jest z nas inny :)

Tu mnie jeszcze znajdziesz:


Olga2Olga Jakuć – Ukończyła pedagogikę specjalną o specjalnosci: oligofrenopedagogika na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie i pedagogikę wczesnoszkolną z przedszkolną na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu  i Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Doświadczenie zawodowe:

 • nauczycielka i terapeutka w Przedszkolu terapeutycznym dla dzieci z autyzmem
 • wspólprowadząca zajęcia taneczne dla dzieci z autyzmem
 • wychowawca na koloniach letnich (Akademia Młodego Pilota w Dęblinie i Akademia Młodego Marynarza w Gdyni)
 • w latach 2006 – 2009 była wolontariuszką w Szkole Podstawowej i Gimnazjum przy Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie
 • w latach 2006 i 2007 była wolontariuszką na koloniach letnich dla Dzieci Niepełnosprawnych Intelektualnie

Ukończone szkolenia:

 • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem cz. I i II prowadzone przez Zespół Trenerów Fundacji SYNAPSIS
 • Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem – Profil Psychoedukacyjny PEP-R
 • 2 letni staż terapeutyczny w Fundacji SYNAPSIS
 • Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci – metoda Carole Sutton
 • Miedzynarodowa konferencja szkoleniowa Osoby z zespolem Aspergera – swiat emocji z udzialem prof. Tony Anttwooda i dr Agnieszki Rynkiewicz
 • Pierwsza Pomoc Dzieciom PBLS
 • Seminarium naukowe The Language of Emotions (dr Andy Bondy – wspóltwórca i propagator metody PECS – Picture Exchange Communications system)
 • Konferencja szkoleniowa AUTYZM. Interakcje – porozumienie – dialog – Janet Gurney, Dave Hewett oraz Gina Davies
 • Warsztaty metodyczne – Aktywne sluchanie muzyki metodą Batii Strauss

Prywatnie:

Nie potrafi usiedzieć w miejscu, czas spędza żeglując po Jeziorach  Mazurskich, jeżdżąc na rowerze, na rolkach i longboardzie, w zimniejsze dni  na basenie, ściance wspinaczkowej, tańcząc. Wolne dni najchętniej spędza na spotkaniach ze znajomymi i podróżując, a wolne wieczory czytając książki, słuchąjac muzyki lub eksperymentując w kuchni z menu bezglutenowym.


paulinaPaulina Zawadzka - magister pedagogiki specjalnej, terapeuta integracji sensorycznej; absolwentka Akademi Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej   w  Warszawie na kierunku pedagogika specjalna, specjalność: pedagogika  niepełnosprawnych intelektualnie oraz pedagogika wczesnoszkolna, a także  studiów podyplomowych w Wyższej szkole Psychologii Społecznej na  kierunku: „Od badań mózgu do praktyki psychologicznej”.

Swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała     pracując na  stanowisku terapeuty i nauczyciela w Ośrodku dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących ze Sprzężoną Niepełnosprawnością przy stowarzyszeniu  „Tęcza”  oraz w Centrum Twórczego Rozwoju Dziecka „Kleks”, prowadząc zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej, terapii ręki, treningu umiejętności  społecznych oraz przeprowadzając diagnozy z zakresu integracji sensorycznej. Od stycznia 2011 roku pracuje jako nauczyciel w Pierwszym  Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym Fundacji SYNAPSIS. W przedszkolu prowdzi także zajęcia ruchowe „Wyginam śmiało ciało” oraz  zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne. Dodatkowo w ramach pracy w Fundacji Synapsis prowadzi  wykłady lub szkolenia z zakresu terapii dzieci ze spektrum autyzmu.


GosiaMałgorzata Chądzińska - absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej na kierunku pedagogika w specjalności pedagogika resocjalizacyjna i socjalna. Ukończyła także Studia Podyplomowe w zakresie Rehabilitacji dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi oraz kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki.

Pierwszą pracę jaką podjęła po ukończeniu liceum była opieka nad osobami starszymi w Zakładzie Św. Kazimierza w Warszawie. Pracowała również jako opiekunka dziecięca Zuzi, Leona, Gabrysia i Juliana.

Cenne doświadczenie w zakresie metod nauczania i wychowywania dzieci zdobyła odbywając praktyki i wolontariaty w ośrodkach terapeutycznych, przedszkolach, a także podczas pracy na obozach i koloniach w trakcie wakacji. Od sierpnia 2011 roku pracuje jako terapeuta w Pierwszym Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym Fundacji SYNAPSIS. W przedszkolu prowadzi także zajęcia plastyczne” Mały Artysta” i Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dzieci.

Ukończone szkolenia:

 • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem cz. I i II prowadzone przez Zespół Trenerów Fundacji SYNAPSIS
 • 2 letni staż terapeutyczny w Fundacji SYNAPSIS
 • Roczny staż w Centrum Terapii SYNERGIS
 • Rozwijanie Kluczowych Umiejętności Komunikacyjnych
 • Jak bawić się z dzieckiem z autyzmem?
 • Strukturalizacja czasu i przestrzeni w pracy z dzieckiem z autyzmem
 • Nietypowe pomoce dydaktyczne w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym